top of page

WINDOW I

WIKO - Berlin, November 2008 – January 2009. DV Pal / 16x9 / 30’ / loop

This is the first window in a series. The camera has recorded the passage of time and movement, an area between inside and outside. The recording was made from Anna Konik’s room at the Wissenschaftskolleg zu Berlin when she was on a residency there in 2008/2009.

OKNO I

WIKO - Berlin, 11.2008 – 12.2008 – 01.2009

(DV Pal, 16x9, 30’, loop)

 

To pierwsze okno z serii. Kamera zarejestrowała upływ czasu oraz ruch, obszar między wnętrzem i zewnętrzem. Nagranie zostało wykonane z pokoju Anny Konik w Wissenschaftskolleg zu Berlin, kiedy przebywała tam na stypendium w latach 2008/2009.

FRAGMENT

bottom of page