top of page

At the centre of Konik’s attention is the human being — virtually all of her works are a process of ‘approaching’ the Other, resulting from encounters with other people and their realities. Taking the perspective of subjective experiences as her point of departure, the artist highlights their social aspect, and the viewer is confronted not only with an individual story but with broader contemporary issues. However, the work of Anna Konik refuses to be easily inscribed in the paradigm of critical art. It offers much more than just a critical description of reality or comments on the contemporary condition. Konik uses the language of video to convey her protagonists’ experiences and mental states, seeking formal solutions to translate complex mechanisms of memory work, retrospection, emotions, elusive intuitions or impressions into the syntax of video installation and the structure of exhibition space. In her works form and content always complement each other and are equally important. 

W samym centrum zainteresowań Anny Konik znajduje się człowiek – niemal wszystkie jej prace są „dochodzeniem” do Innego, powstają w konsekwencji spotkania z innymi ludźmi, z ich rzeczywistościami. Wychodząc od pespektywy subiektywnych doświadczeń artystka wskazuje ich wymiar społeczny, a odbiorca konfrontuje się już nie tylko z indywidualną historią, ale z realnymi problemami współczesnego świata. Twórczość Anny Konik nie daje się jednak zbyt łatwo wpisać w nurt sztuki krytycznej. Jest dużo bogatsza niż krytyczny opis rzeczywistości, czy tworzenie komentarzy na temat współczesności. Konik transformuje na język wideo także przeżycia i stany psychiczne bohaterów swoich prac, poszukując takich rozwiązań formalnych, aby skomplikowane mechanizmy pracy pamięci, retrospekcji, ujawniane emocje, trudne do uchwycenia intuicje czy wrażenia przełożyć na składnię instalacji wideo i strukturę przestrzeni wystawowej. W jej realizacjach treść i forma zawsze są swoim dopełnieniem i zajmują równorzędne miejsca.

Anna Konik’s works, manifesting itself over the past several years mostly in the form of video installations, occupies and important, slightly separate, space in Polish art world. Her works are transgressive and interdisciplinary in their nature, they are situated at the intersection, or perhaps the shared spaces, between various artistic areas. The artist creates form which are complex and inhomogeneous, combining the properties which are most often scattered throughout various spheres of social activities. In her works she offers a new form of hybrid, transgressive audio-visual experience and the experienced world. The processes of transgressing and overcoming oppositions become a source of energy, from which Anna Konik’s art emerges – along with its forms, meanings, and aesthetics; both its artistic and social values.  

Twórczość Anny Konik, manifestująca się w ostatnich kilkunastu latach przede wszystkim w postaci instalacji wideo, zajmuje w przestrzeni sztuki w Polsce bardzo specyficzne, odrębne miejsce. Tworzone przez nią dzieła mają charakter transgresyjny i transdyscyplinarny, sytuują się na pograniczach albo też wspólnych obszarach różnych dziedzin twórczych. Artystka powołuje do istnienia formy złożone i niejednorodne, łączące w sobie atrybuty zwykle rozproszone w różnych sferach aktywności społecznych. Proponuje w swej twórczości nową postać hybrydycznego, transgresyjnego doświadczenia audiowizualnego i doświadczanego świata. Procesy przekraczania i przezwyciężania przeciwieństw stają się źródłami energii, z której wyłania się sztuka Anny Konik, z której kształtują się jej formy, sensy, estetyka. Jej wartości artystyczne i zarazem społeczne. 

 

TEACHING

2022 Head of the Experimental Film Studio IV, Faculty of Animation and Intermedia, Department of Intermedia, Univeristy of the Arts in Poznań

2021 / 2022 Film Space Studio, Film Department, Academy of Art in Szczecin

2021 Visiting Lecturer - Photography Department, The Polish National Film, Television and Theatre School in Lodz

since 2020 Lecturer - New Media Art Department, Polish-Japanese Academy of Information Technologies Warsaw

2019 / 2020 Video Lectures – Visiting Studio, Department of Media & Scenography, Academy of Fine Arts, Warsaw

2017 / 2018 Rudolf Arnheim Associate Professor at the Department of Art and Visual History, Humboldt University, Berlin

http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/institut/rudolf-arnheim-gastprofessur/anna-konik/

2017 / 2018 Video Lectures, Department of Linguistics and Literature, Bielefeld University

2017 Liebelt Associate Professor at the Academy of Fine Arts, Dresden

internationale_gastprofessur_mit_unterstuetzung_der_liebelt_stiftung_hamburg

2016 Video Lectures – Visiting Studio, Intermedia Department, University of Arts, Poznan

2013 Video Lectures, Department of Linguistics and Literature, Bielefeld University

2012 Video Lectures, Department of Linguistics and Literature, Bielefeld University

2010 / 2011 Video Lectures, Department of Fashion Design, Academy of Fine Arts, Warsaw

2009 Rudolf Arnheim Associate Professor at the Department of Art and Visual History, Humboldt University, Berlin

2008/2009 New Media Lectures at the International Summer Academy of Fine Arts, Salzburg, Austria

 

EDUCATION

2012  Ph.D. in Art at Department of Media & Scenography, Academy of Fine Arts, Warsaw (doctoral supervisor Prof. Jaroslaw Kozlowski)

2001/2002 Postgraduate studies under the supervision of Prof. Inge Mahn and Gunter Eisermann,

Kunsthochschule Berlin-Weissensee, Germany

1999 / 2001 Assistant to Professor Zofia Glazer, Department of Drawing, Academy of Fine Arts, Warsaw  

2000 M.A. Sculpture, Diploma under the supervision of Professor Grzegorz Kowalski, Academy of Fine Arts, Warsaw

1995 / 2000 Department of Sculpture, Academy of Fine Arts, Warsaw. Studied under Professors Grzegorz Kowalski and Krzysztof M. Bednarski

INSTITUTIONAL COOPERATION

since 2020 INSPIRE Advisory board member and co-author of NSPIRE Open Space in Geneva and Warsaw

2018 - 2023 Board of trustees, Akademie Schloss Solitude, Stuttgart

2018 / 2021 Compass Project, Birkbeck University of London

2017 ZiF Center for interdisciplinary Research, University Bielefeld

2009 / 2015 Wissenschaftskolleg zu Berlin 

STUDY AWARDS / RESIDENCIES / GRANTS 

2023 Travel Grant - "Polish culture worldwide" programme', Adam Mickiewicz Institute

2019 Delfina Foundation, London

http://www.delfinafoundation.com/in-residence/anna-konik/

2019 i-Portunus mobility grant

https://www.i-portunus.eu

2019 Landis & Gyr Stiftung, Zug, Switzerland 

https://www.lg-stiftung.ch

2018 The Rockefeller Foundation Bellagio Center

https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/bellagio-center/

2016/2017 Artist-in-Residence, The Museum of the History of Polish Jews POLIN

http://www.polin.pl/en/news/2016/06/09/resident-artists-selected-for-2016-and-2017

2015 The Golden Thread Gallery-Flax Art. Studios, Belfast

2014/2015 The Nantes Institute for Advanced Study, Fellowship

http://www.iea-nantes.fr/en/resident/anna_konik

2013/2014 New Europe College, Fellowship – International studio program of Landis & Gyr Foundation, Bucharest, Romania

http://www.nec.ro/fellowships/landis-gyr/former-fellows

2013 Ministry of Culture and National Heritage Fellowship, Warsaw

2011 / 2012 IASPIS - Swedish Visual Arts Fund’s International Programme, Fellowship, Stockholm

2011 ZiF Center for interdisciplinary Research, Fellowship, University Bielefeld

http://www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/Kunst/2011/06-30-Konik.html

2009 Nomination for the "Polityka" Passports Cultural Award, Warsaw

2009 Nomination for the Views 2009 Deutsche Bank Foundation Award, Zacheta National Gallery of Art, Warsaw

2008/ 2009 The Mellon Fellow at the Institute for Advanced Study, Berlin / Wissenschaftskolleg zu Berlin

http://www.wiko-berlin.de/en/fellows/fellowfinder/detail/2008-konik-anna/

2007 "The young Poland" grant, National Culture Centre, Warsaw, Poland 

2007 Artist in Residence - Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr, Zug, Switzerland

2006 Artist in Residence - KulturKontakt, Vienna, Austria

2006 Pépinières européennes pour jeunes artistes, Artist in Residence, National Sculpture Factory, Cork, Ireland

2005 SPACES: World Artists Program, Cleveland, United States

2005 Polish Ministry of Culture Scholarship

2003/2004 Akademie Schloss Solitude Fellowship, Stuttgart, Germany

http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellows/anna-konik~pe1928/

2003 Leube Fundation – Artist in Residence, Salzburg-Gartenau, Austria

2001- 2002 DAAD scholarship, Kunsthochschule Berlin-Weissensee, Germany

2001 Nomination for \\internationl media\art award, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe ZKM, Germany

LECTURES (selection)

 

2024 Reading Hidden Stories with Anna Konik, SABS University of Art, Design and Heritages Jamshoro, Pakistan

2024 Reading Hidden Stories with Anna Konik, Sambara Art Gallery, Muhammad Ibrahim Joyo Auditorium, Liaquat Memorial Library, Stadium Rd. Karachi, Pakistan

2023 Documentary film as a tool to transcend the burden of silence, Academy of avant-garde film

2018 Rudolf Arnheim Lecture, Max Liebermann Haus, Berlin

(within the framework of the Rudolf Arnheim Associate Professorship  at the Department of Art and Visual History, Humboldt University, Berlin)

http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/veranstaltungen/arnheim-lecture-prof-dr-anna-konik/

2016 Lecture, the Intercontinental Academia on Human Dignity, organised by ZiF in cooperation with the Israel Institute for Advanced Studies (IIAS/Jerusalem)

https://www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/IA/

2015 Lecture, École supérieure des beaux-arts de Nantes

2009 More or Less from the outside, lecture, Weissensee Fine Arts Academy, Berlin

2008 The Artist Her/Self, Lecture in KÜNSTLERHAUS, Salzburg (Introduction: Prof Dr. Barbara Wally) 

Anna Konik’s work has been exhibited in numerous Polish and European galleries.

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

 

2016 In the Same City, Under the Same Sky... ZiF Center for interdisciplinary Research, University Bielefeld

https://www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/Kunst/2016/08-01-Konik.html

2016 There Will not be Another End of the World, Monopol Gallery, Warsaw

http://galeriamonopol.pl/innego-konca-swiata-nie-bedzie/

2015/2016 Grain of Sand in the Pupil of the Eye. Video works 2000-2015, retrospective exhibition, Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw

http://csw.art.pl/index.php?action=wydarzenie&id=1328&lang=eng

2015/2016 In the same city, under the same sky..., National Museum of Contemporary Art (MNAC), Bucharest

2014 Faraway, So Near… Void Gallery Londonderry

http://www.derryvoid.com/exhibitions/anna-konik-1.php

2013 In the Middle of the Way - Gabor and Pati, Platan Gallery, Polish Institute Budapest

http://polinst.hu/en/node/9097

2013 In the same city, under the same sky… Arsenal Gallery, Bialystok

http://galeria-arsenal.pl/en/exhibitions/anna-konik-i-samma-stad-under-samma-himmels-w-tym-samym-miescie-pod-tym-samym-niebem-in-the-same-city-under-the-same-sky-.html

2012 In the same city, under the same sky… Swedish Parliament

2011 Play back (of Irène), ZiF Center for interdisciplinary Research, University Bielefeld

http://www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/Kunst/2011/06-30-Konik.html

2011 Fear and Entranced, Atlas Sztuki, Lodz

http://www.atlassztuki.pl/50.html

2011 Our Lady’s Forever, Polish Institute Düsseldorf

http://www.polnisches-institut.de/programm/anna_konik_quot_our_lady_s_f,909/

2010 The Villa of the Entranced, Max Liebermann Haus, Berlin

http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/2010/04/ringvorlesung-the-villa-of-the-entranced/

2009 Our Lady’s Forever, Städtische Galerie Wolfsburg

http://www.staedtische-galerie-wolfsburg.de/ausstellungen/konik-our-ladys/

2008 Our Lady’s Forever, Kronika Gallery, Bytom

http://www.kronika.org.pl/wystawy/wystawy-2008/item/793-anna-konik-our-ladys-forever

2007 Our Lady’s Forever, Zacheta National Gallery of Art, Warsaw

2007 Our Lady's Forever, Eugen Lend Gallery, Graz, Austria

http://www.eugenlendl.com/2007_konik_aa.shtml

2007 In the Middle of the Way, Passagengalerie, Künstlerhaus Vienna, Austria

http://www.augustin.or.at/zeitung/artistin/ausserhalb-der-zeit.html

2005 In the Middle of the Way, SPACES Gallery, Cleveland, United States

http://www.spacesgallery.org/project/in-the-middle-of-the-way

 2005 Voiceless, Play Gallery, Berlin

http://www.pushthebuttonplay.com/pushed_stop.html

2004 Transparency, Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw; Akademie Schloss Solitude, Stuttgart

2000 Disco Relaxation – Windows Gallery, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

http://csw.art.pl/index.php?action=wydarzenie&id=156&lang=eng

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

 

2024 Karachi Biennale KB24, Pakistan (in preparation)

2023 XXV International Art Festival "Interactions" Piotrków Trybunalski

2023 Power and Frailty, East Slovak Gallery, Kosice

2023  Power and Frailty, Nitja Centre for Contemporary Art

2023 Zanurzeni bosymi stopami w ciepłej wodzie, Visiting Gallery, Warsaw

2022 Transwspólnoty: Wektory Przemian / TransCommunities: vectors of change, in the frame of Fotofestiwal, Art_Inkubator, Lodz

https://fotofestiwal.com/2022/en/wystawy/transcommunities-vectors-of-change/

2021 Sculpture in Search of a Place, Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw

https://zacheta.art.pl/en/wystawy/rzezba-w-poszukiwaniu-miejsca?setlang=1

2019 Trzy Plagi/Three Plagues, Labirynt Gallery, Lublin

https://labirynt.com/en/trzy-plagi-2/

2017 The Wall. Art Face To Face With Borders, TRAFO, Szczecin

http://trafo.art/the-wall-art-face-to-face-with-borders/

2016 9. Triennial, Miejska Galeria Sztuki Czestochowa

2015 Invisible Barriers: Moving Images, The Golden Thread Gallery, Belfast

http://www.goldenthreadgallery.co.uk/events/invisible-barriers-moving-images/

2014/2015 Progress and Hygiene, Zacheta National Gallery, Warsaw

http://zacheta.art.pl/en/wystawy/postep-i-higiena

2014 The Oxymoron of Normality, DEPO Gallery, Istanbul

http://www.depoistanbul.net/en/activites_detail.asp?ac=116

2014 Deprivation - The Rise of Eastern Culture / Another Dimension, Arsenal Gallery, Bialystok

http://galeria-arsenal.pl/en/exhibitions/deprivation-the-rise-of-eastern-culture-another-dimension.html

2014 Hate Speech. I exclude the exclusion, Jewish Historical Institute, Warsaw

http://www.jhi.pl/en/exhibitions/26

2014 The Oxymoron of Normality, Arsenal Gallery, Bialystok

http://galeria-arsenal.pl/en/exhibitions/-the-oxymoron-of-normality-turkish-edition-.html

2014 A Voice of Ones Own ­ On Women's Fight for Suffrage and Human Recognition, Konstmuseum and Moderna Museet in Malmö

http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Konst--design/Malmo-Konstmuseum/Malmo-Art-Museum/Exhibitions/Past-exhibitions/Exhibitions-archive/A-Voice-of-One%C2%B4s-Own.html

2013 Transition, Yapi and Kredi Art Center, Istanbul

2013 United States of Europe, De Maarkten, Brussels; Crawford Art Gallery, Cork; National Sculpture Factory, Cork, Ireland

http://www.go-use.eu/en/exhibitions/brussels.html

2013 Divina Commedia, del Museo di Arte Contemporanea del Sannio ARCOS, Benevento, Italia 2011-2013 United States of Europe, Łódź; Lapinlahti Helsinki; Mekas Vilnius; Plataforma das Artes Portugal; Old Market Pallouriotissa Cypr; Motorenhalle Dresden; The Red House Sofia; Les Ecluses, fabrique culturelle et numerique France

http://www.go-use.eu/en/exhibitions/brussels.html

2011 Tür an Tür, Polen – Deutschland. 1000 Jahre Kunst und Geschichte, Martin-Gropius-Bau, Berlin

http://archiv2.berlinerfestspiele.de/en/aktuell/festivals/11_gropiusbau/mgb_rueckblick/mgb_rueckblick_ausstellungen/mgb_rueckblick_ausst_2011/mgb11_aus-archiv_ProgrammlisteDetailSeite_16936.php

2011 Divina Commedia, PAN Palazzo Delle Arti, Neapol

2010 Mediation/Space, Szara Gallery, Cieszyn

2010 Territories of the In/Human, Württembergischer Kunstverein Stuttgart

http://www.akademie-solitude.de/en/events/exhibition-opening-territories-of-the-in-human~no2812/

2010 Künstler in der KunstGesellschaft, Motorenhalle, Drezno

http://riesa-efau.de/kunst-erleben/motorenhalle/archiv/archiv-2010/kuenstler-in-der-kunstgesellschaft-214-1262010/

2010 I’m Not There, Kunstverein Hildesheim 

http://www.uni-hildesheim.de/kunstverein/2010/I.m.Not.There.html

2010 Views 2009, WRO Art Center, Wroclaw, Poland

http://wrocenter.pl/en/spojrzenia-2009/

2009 Views 2009, Zacheta National Gallery of Art, Warsaw

http://zacheta.art.pl/en/wystawy/spojrzenia-2009-nagroda-fundacji-deutsche-bank

2009 Collection 5, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

http://csw.art.pl/index.php?action=kolekcje&lang=eng&s2=10

2009 On Tectonics of History, International Studio & Curatorial Program (ISCP) New York

2009 The artist in the (art) society, Kunsthalle Palazzo, Basel

2009 Isolated, The Golden Thread Gallery, Belfast

http://www.goldenthreadgallery.co.uk/product/isolated/

2008 Video Reflex, Synagogue Centre of Contemporary art, Trnava

2008 Teleportation and other Hybrids, Galerie U7, Frankfurt

2008 Souvenirs: Repressed Historical and Personal Memory in Polish and Israeli Art, The Haim Herzog Center, Univesity Ben Guriona, Israel

2008 Kraj: the Art of Artists of Polish Origins, Center of Contemporary Art, Opole

2007 Exitus - tod alltäglich, Künstlerhaus, Vienna

2007 Our Lady’s Forever: European Forum for Emerging Creation, Pépinieres, Luxembourg

2007 Outside Perspectives, The Crawford Municipal Art Gallery, Ireland

http://www.crawfordartgallery.ie/Archive2007_Outside_Perspectives.html

2007 On Tectonics of History, Wyspa Institute of Art, Gdansk, Poland

2006 Intimations of the Past, The Hungarian University of Fine Arts

http://www.mke.hu/node/13596

2006 Zur Tektonik der Geschichte, Emil Filla Gallery, Usti nad Labem, Czech Republic

2006 Umwandlung-Transformation as a creation process, Berlin (Appendix to the 4th Berlin Biennale)

2006 Approaching the Other, Observation and Intervention– Xth Biennial Exhibition of Art “In view of Values”, Centre of Art Promotion, Lodz

2005 Approaching the Other, Observation and Intervention– Xth Biennial Exhibition of Art “In view of Values” Gallery of Contemporary Art, Office of Artistic Exhibitions, Katowice

2005 Polka, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

2005 P.S. Beyond the Red Horizon – Art of the Late 20th Century – National Centre for Contemporary Art, Moscow

2004 Beyond the Red Horizon – Art of the Late 20th Century – Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

http://csw.art.pl/new/2005program/0102wystawy_en.html

2003 Deviations – K&S Gallery, Berlin

2003 Generations – K&S Gallery, Berlin

2001 Breaking News – Young Polish Performance, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

2000 Scene 2000 – All-Poland Art Exhibition, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

http://csw.art.pl/new/2000/scena2000_e.html

FILM FESTIVALS / SCREENINGS

2024 Spanish Premier Silence Heard Loud (2022) Impacte - Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya (screening)

2023 Opening Film Silence Heard Loud (2022), Festival of Migrant Film, Ljubljana (screening)

2023 Finnish Premiere Silence Heard Loud (2022), DocPoint – Helsinki Documentary Film Festival (screening)

2023 Silence Heard Loud (2022), ORŁY 2023 Festival of candidate films for the Polish Film Awards

2022 Austrian Premiere Silence Heard Loud (2022), INNCONTRO Film Festival, Austria (screening)

2022 Silence Heard Loud (2022), Social Justice Film Festival, United Kingdom (screening)

2022 Silence Heard Loud (2022), House of Tolerance Festival 2022, Slovenia (screening)

2022 Polish Premier Silence Heard Loud  19th Millennium Docs Against Gravity

2022 World Premier and Opening Film Silence Heard Loud, Human Rights Watch Film Festival London

2021 Film screening Po ramiu dangumi (lt.) / Obłoki płyną nad nami / Under a Placid Sky (2018) at  the Kauno menininkų namai / Kaunas Artists' House, Lithuania

http://kmn.lt/en/renginys/mokumentai-po-ramiu-dangumi/

2020 Film screening Obłoki płyną nad nami / Under a Placid Sky, Lichtwerk Kino, Bielefeld & ZiF Bielefeld

https://www.lichtwerkkino.de/filme/unter-einem-stillen-himmel-omu-17650/

2019 Landscape & Memory" Film/Video Festival, Zürich

2019 Kinoteka Film Festival, Stockholm

2019 25th Jewish Film Festival Berlin & Brandenburg

https://www.jfbb.de/film/under-a-placid-sky

2019 14th filmPOLSKA Festival, Berlin - Obłoki płyną nad nami / Under a Placid Sky / Unter einem stillen Himmel. Screenings: Topographie des Terrors, kfs Kino

http://filmpolska.de/filme/unter-einem-stillen-himmel-under-a-placid-sky-TSuEkw

https://www.topographie.de/veranstaltungen/veranstaltung/nc/1/nid/under-a-placid-sky-obloki-plyna-nad-nami-omdu/y/2019/m/04/d/30/z/0/

2018 Film screening Obłoki płyną nad nami / Under a Placid Sky, CCA Ujazdowski Castle, Warsaw

https://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/obloki-plyna-nad-nami

2018 58th Film Festiwal in Krakow - Premier: Obłoki płyną nad nami / Under a Placid Sky

http://www.krakowfilmfestival.pl/58-kff/filmy/?film=obloki_plyna_nad_nami-2300

2012 In the same city, under the same sky… Parabola Film festival, Stockholm-Tensta

2008 Our Lady’s Forever, screening, 61st International Film Festival Locarno

SELECTED WORKSHOPS / PRESENTATIONS / DISCUSSIONS / ARTIST TALKS (selection)

 

2023 Symposium - Art in Times of Culture Wars, Magdalena Abakanowicz University of Arts in Poznań. Documentation

2023 INSPIRE Open Space in Warsaw (created by Kasia Grabska (PRIO) and artists Anna Konik)  - in prepartion

2022 INSPIRE Open Space in Geneva (created by Kasia Grabska (PRIO) and  artists Anna Konik and Marisa Cornejo)

2022 Figures de la Faiblesse; Atelier de réflexion pluridisciplinaire, Universite de Fribourg

2021 Summer Academy AI & International Politics NRW

2021Silence Heard Loud: Seven People You'll Want To Hear From - A Refugee Week event, Birkbeck University of London

2021 DOC LAB Poland 'GO'

2019 Artist Talk, Burgbachkeller, Zug

2018 /2019 Series of Film Workshops, Birkbeck College, University of London

2018 In the same city, under the same sky...: a screening and artist's talk for refugee week, Birkbeck College, University of London

http://www.bbk.ac.uk/events/remote_event_view?id=757

2017 Discussion - The Wall. Art Face to Face with Borders

http://trafo.art/the-wall-art-face-to-face-with-borders/

2016 Workshop at the Department of Electronic Media and Audiovisual Culture, Lodzki University

2016 Discussion - In the same city, under the same sky... The Nantes Institute for Advanced Study

http://www.iea-nantes.fr/en/lectures/actualite_679

2016 Video workshop, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

2015 / 2016 Video workshop, Labirynt Gallery, Lublin

2014 MUSRARAMIX Festival 14, Jerusalem

2013 Panel discussion accompanying the exhibition In the same city, under the same sky… with Anda Rottenberg, Aleksandra Chrzanowska,  plk. Leszk Czech, Adam Kurluta and Anna Konik.

http://galeria-arsenal.pl/edukacja/panel-dyskusyjny-towarzyszacy-wystawie-.html

2012 Workshop, Arsenal Gallery, Bialystok

2012 Our Lady’s Forever , Online gallery, Kulturhuset, Stockholm

2012 Open Studio IASPIS, Stockholm

2011 8th edition of the Festival of Jewish Culture of Singer "OURS - NOT OURS", Warsaw

2011 Open Studio IASPIS, Stockholm

2011 Culture TV, video screening by Szara Gallery and Arsenal Gallery

2010 Video workshop, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

2010 Lecture and workshop, Arsenal Gallery, Bialystok, Poland

2009 Artist's Talk, Max Liebermann Haus, Berlin (discussion with Ariane Beyn, DAAD  Küstlerprogramm within the framework of the Rudolf Arnheim Associate Professorship at the Humboldt  University, Berlin)

2009 Lecture and workshop, Arsenal Gallery, Bialystok

2009 Foreigners in their Homeland, video screening, KUMU. Art Museum of Estonia

2008 In the Middle of the Way, workshop and video screening, Arsenal Gallery, Bialystok; Kronika Gallery, Bytom

2008 Under The Skin: New Video From Poland, New Museum, New York City

2007 Erinnerung in Bewegung, media art und videos, Stadtraum München

2007 On the road, cinema screening, Cieszyn

2007 verführen... reisen... navigieren: Transparency – video screening, [PLUG.IN], Basel

2007 You Can’t Come Closer, Directors Lounge 2007, Berlin

2006 You Can't Come closer, Cell Project Space, London

2005 Herzblut, ACC Gallery Weimar, Germany

2005 Subotnik, collaborative project with Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

2004 Cultural Year of the Ten, Akademie der Künste, Berlin

PRIVATE AND CORPORATE ART COLLECTIONS

H.E.S.A Art Collection / Warsaw, Poland

Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw, Poland

Podlaskie Association for the Promotion of Fine Arts, Bialystok, Poland

The Upper Silesian Museum, Bytom, Poland

Leube Art Foundation, Gartenau-Salzburg, Austria

Lublin Association, Zacheta Collection of Fine Arts, Poland

Art Stations Foundation, Poznan, Poland

Warminsko-Mazurskie Association, Zacheta Collection of Fine Arts, Poland  

SOLO EXHIBITION CATALOGUES (selection)

 

Silence Heard Loud, ed by: Anna Konik, Leslie Topp, Municipal Gallery Arsenał in Poznań, 2022

https://arsenal.art.pl/en/product/silence-heard-loud-anna-konik-2/

Grain of Sand in the Pupil of the Eye. Video works 2000-2015, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw, 2016

https://u-jazdowski.pl/en/programme/publications/annakonik

In the same city, under the same sky...  Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw: English version, 2015; Polish version, 2016

https://u-jazdowski.pl/en/programme/publications/anna-konik-in-the-same-city-under-the-same-sky

Fear and Entranced, Atlas Sztuki, Lodz, 2011

Video as Space, Institute of Art and Visual History, Humboldt University of Berlin, Revolver Publishing, Berlin, 2010 (project catalogue)

http://www.vice-versa-select.com/kunst/allgemein/projektraum-dor28-video-als-raum.html?___store=english from_store=deutsch

Our Lady’s Forever, ed. Ewa Witkowska, Zacheta National Gallery, Warsaw, 2007

Transparency, ed. Ewa Gorzadek, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw, Poland; Akademie Schloss Solitude, Stutgart, 2004

Sabina Sokolowska, New Phenomena in Polish Art after 2000, eds. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur and Monika Branicka (Warsaw: Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, 2007)

Ryszard W. Kluszczyński /
Text fragment:

Creative Borderlands —

Places of Community. Reflections

on the work of Anna Konik

2016

Fragment tekstu:

Twórcze pogranicza —

miejsca wspólnoty. Rozważania

na temat twórczości Anny Konik

2016

Ewa Gorządek /
Text fragment:

Anna Konik. Video as a

Transformation of Experience

2016

Fragment tekstu:

Anna Konik. Wideo jako

transformacja doświadczenia

2016

bottom of page