Obłoki płyną nad nami / Under a Placid Sky

89', 2018

Scenariusz i reżyseria / Written and directed by Anna Konik

Zdjęcia i dźwięk / Photography and sound Jędrzej Niestrój współpraca/in co-operation with 

Anna Konik

Montaż / Edited by Agnieszka Kowalczyk, Anna Konik

Muzyka / Music: Kamil Sajewicz

Udźwiękowienie / Sound design: Stereotyp Studio

Korekcja koloru / Colour correction: Przemysław Niedźwiecki, Psfc

Efekty komputerowe / Cg effects: Mirosław Szewczyk

Postprodukcja obrazu / Post-producion: Ebh sp. z o.o

Retusz / Retouching: Klaudia Polak-Szewczyk, Studio Blok

Tłumaczenie polsko-angielskie / Polish to English translation: Jarek Fejdych

Tłumaczenie niemiecko-polskie / German to Polish translation: Paweł Wasilewski

Plakat, ulotka, FB baner / Poster, Flyer, FB Banner: Grzegorz Laszuk

Produkcja / Produced by Anna Konik, 2018

Partnerzy filmu / Partnership with

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

Wissenschaftskolleg zu Berlin

Film współfinansowany przez / Co-Financed by

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej / The Foundation For Polish-German Cooperation

Goethe-Institut

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu / The Cultural and Sports Centre in Dobrodzień

Polin rezydencja artystyczna / Polin Artist in Residence 14.11 – 4.12.2016

„Muzeum Otwarte – Edukacja w działaniu“ projekt „Żydowskie dziedzictwo kulturowe“ komponent „Oblicza różnorodności“. Wsparcie udzielone z Funduszy Norweskich i Eog Islandię, Lichtenstein i Norwegię. The Activity Open Museum – Education in action is carried out within the Project „Jewish Cultural Heritage“, component „Faces of Diversity“. Supported from The Norway and Eea Grants by

Iceland, Liechtenstein and Norway.

Christine von Arnim

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1246429

W tym samym mieście, pod tym samym niebem... /

In the same city, under the same sky..., 2011-2015

wideoinstalacja / kolor / dźwięk / loop

video installation / colour / sound / loop

 

35 filmów / czas trwania zróżnicowany / 35 films / variable length

- 2011/2012 Sztokholm (7 filmów / 7 films) 

- 2012/2013 Białystok (7 filmów / 7 films) 

- 2013/2014 Bukareszt (7 filmów / 7 films) 

- 2013/2014 Stambuł (7 filmów / 7 films) 

- 2014/2015 Nantes (7 filmów / 7 films) 

 

Projekt otrzymał wsparcie / Project supported by:

Szwedzka część: Mobile Art Production; Instytut Polski w Sztokholmie; Iaspis Stockholms Kulturfövatning. / Swedish part: Mobile Art Production; Polish Institute in Stockholm; Iaspis Stockholms Kulturfövatning.

Polska część : Galeria Arsenał – „Plac Zabaw 2012“, Białystok; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska. / Polish part: Arsenał Gallery – “Playground 2012”, Białystok; Ministry of Culture and National Heritage, Poland.

Rumuńska część: Stiftung Landis & Gyr, Zug; New Europe College/Institute for Advanced Study, Bucharest; Instytut Polski w Bukareszcie. / Romanian part: Stiftung Landis & Gyr, Zug; New Europe College/Institute for Advanced Study, Bucharest; Polish Institute in Bucharest.

Turecka część : Galeria Arsenał, Białystok; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska./

Turkish part: Arsenał Gallery, Białystok; Ministry of Culture and National Heritage, Poland.

Francuska część: Institut d’Etudes Avancées de Nantes; Instytut Polski, Paryż; Médecins du Monde, Nantes and École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole. / French part: Institut d’Etudes Avancées de Nantes; Polish Institute, Paris; Médecins du Monde, Nantes and École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole.

 

2011-2012 SZTOKHOLM / STOCKHOLM / (7 historii/stories)

kamera/camera:  Jerzy Karpinski, Anna Konik

montaż/editing:  Anna Konik, Cezary Chojnowski

dźwięk/sound:  Anna Konik, Jerzy Karpinski

postprodukcja dźwięku/sound postproduction: Jacek Szczepanek

światło; asystent/light; production assistant: Caroline Johansson, Saziye Özdemir

transkrypcja i tłumaczenie/transcription and translation: Zafer Albayrak, Hanna Ekwinska, Suzi Ersahin, Samman Jaoshan, Therese Kellner, Liza Yousef

kierownik produkcji/project manager: Therese Kellner (MAP)

Kuratorki/Curators: Anna Van der Vliet (MAP), Magdalena Malm (MAP)

 

2012-2013 BIAŁYSTOK / (7 historii/stories)

kamera/camera:  Cezary Chojnowski, Anna Konik

montaż/editing:  Anna Konik, Cezary Chojnowski

dźwięk/sound:  Cezary Chojnowski, Anna Konik

postprodukcja dźwięku /sound postproduction: Jacek Szczepanek

światlo; asystent/light; production assistant: Kacper Gorysz

transkrypcja i tłumaczenie /transcription and translation: Monica Collins, Satsita Dzhamaldinova, Jarek Fejdych, Agnieszka Malmgren, Katarzyna Mieleszko, Konrad Pormańczuk, Anna Topczewska

koordynacja i kuratorka / coordination and curator: Magdalena Godlewska-Siwerska (Galeria Arsenał)

 

2013-2014 BUKARESZT / BUCHAREST/ (7 historii/stories )

kamera/camera:  Cezary Chojnowski, Anna Konik

montaż/editing: Anna Konik

dźwięk/sound: Cezary Chojnowski, Anna Konik

postprodukcja dźwięku /sound postproduction: Kamil Sajewicz

transkrypcja i tłumaczenie /transcription and translation: Alexandra Munteanu, Samuel Willcocks, Katarzyna Zalaszewska

asystentka/project assistant: Katarzyna Zalaszewska

 

2013-2014 STAMBUŁ / ISTANBUL/ (7 historii/stories)

kamera/camera:  Jan Szewczyk, Anna Konik

montaż/editing:  Anna Konik

dźwięk/sound: Jan Szewczyk, Anna Konik

postprodukcja dźwięku/sound postproduction: Kamil Sajewicz

transkrypcja i tlumaczenie /transcription and translation: Azize Günes, Dorota Haftka-Işik, Nina Mocior, Rima Marrouch

asystentka/project assistant: Azize Günes

koordynacja / coordination: Monika Szewczyk (Galeria Arsenał)

 

2014-2015 NANTES / (7 historii/stories )

kamera/camera:  Cezary Chojnowski, Anna Konik

montaż/editing: Anna Konik, Cezary Chojnowski

dźwięk/sound: Cezary Chojnowski, Anna Konik

postprodukcja dźwięku /sound postproduction: Kamil Sajewicz

transkrypcja i tłumaczenie /transcription and translation: Lucia Dragomir, Elin Gafvelin, Azize Günes, Magali Grollier, Violaine Grollier, Dorothee-Marina Hasnas, Laura Vasi, Maria Gawron-Zaborska

asystentka/project assistant: Yuna Golanec

 

Play back (of Irène), 2007 / 2011

wideoinstalacja prezentowana na monitorach Hantarex /15 kanałowe wideo 2`58``- 1 kanał podzielony na 8 kanałów/ kolor / dźwięk / zsynchronizowane/ loop; architektura miejsca / 

video installation presented on Hantarex monitors / 15-channel video 2’58’’ – 1 channel divided into 8 channels / colour / sound / synchronised / loop; site architecture

Projekt wsparty przez /Project supported by: ZiF Center for Interdisciplinary Research, University Bielefeld; Stiftung Landis & Gyr, Zug, Switzerland.

 

kamera-montaż/camera-editing:  Anna Konik

dźwięk/sound: Anna Konik

postprodukcja dźwięku /sound postproduction: Kamil Sajewicz

tekst/text: Donald Berger and Anna Konik

nagranie dźwiękowe/audio record: Dunja Arnaszus

 

 

Willa zauroczonych The Villa of the Entranced, 2008 / 2009

wideoinstalacja (variable) / 5 kanałowe video 11`50``/ 1 kanał 50’/kolor /dźwięk/ zsynchronizowane/ loop; architektura miejsca / video installation (variable) / 5-channel video 11’50’’ / 1 channel 50’ / colour / sound / synchronised / loop; site architecture

Projekt wsparty przez / Project supported by Wissenschaftskolleg zu Berlin; Biosocial Research Foundation

 

kamera/camera:  Cezary Chojnowski, Anna Konik

montaż/editing: Anna Konik, Cezary Chojnowski,

dźwięk/sound: Anna Konik; współpraca/collaboration by Clemens Kowalski

 

 

 

Our Lady`s Forever, 2007

wideoinstalacja (variable)/7 kanałowe wideo 10’14’’/kolor /dźwięk/zsynchronizowane/ loop

video installation (variable) / 7-channel video 10’14’’ / colour / sound / synchronised / loop

Projekt wsparty przez: Cork Film Centre, Ireland; Pépinières européennes pour jeunes artistes-National Sculpture Factory, Cork; Narodowe Centrum Kultury / Młoda Polska; Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski.

Project supported by: Cork Film Centre, Ireland; Pépinières européennes pour jeunes artistes-National Sculpture Factory, Cork; National Centre for Culture Poland  / Young Poland; Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle.

 

performers: Karoline O’Sullivan, Cian McConn, Fincha Carter, Picabia Lahart

kamera/camera:  Cezary Chojnowski, Anna Konik

montaż/editing: Anna Konik, Cezary Chojnowski

 

In the Middle of the Way

wideoinstalacja w procesie / 10 filmów/ kolor / dźwięk / loop / 2001-2015

 

projekt z Tadeuszem, Warszawa, 2001, (00:09:57:15min.)

projekt z Hermannem, Berlin, 2002, (00:09:27:22 min.)

projekt ze Swietłaną, Moskwa, 2005, (00:14:42:08 min.)

projekt z XY, Cleveland, 2005, (00:13:21:00 min)

projekt z Geraldem, Youghal, 2006, (00:10:28:00 min.)

projekt z Hansem-Dieterem /Augustin Story, Wiedeń, 2006, (00:13:11:00 min.)

projekt z Jenny i Pele, Zurich, 2007, (00:10:41:00 min.)

projekt z Gaborem, Budapeszt, 2013, (00:28:41:00 min.)

projekt z Mircią, Bukareszt, (w przygotowaniu)

projekt z Dawidem, Nantes, (w przygotowaniu)

postscriptum - projekt z Anną, Dobrodzień - Warszawa - Berlin, 2005, (00:06:51:01,min.)

 

video installation in process / 10 films / colour / sound / loop / 2001-2015

 

project with Tadeusz, Warsaw, 2001, (00:09:57:15 min.)

project with Hermann, Berlin, 2002, (00:09:27:22 min.)

project with Svetlana, Moscow, 2005, (00:14:42:08 min.)

project with XY, Cleveland, 2005, (00:13:21:00 min.)

project with Gerald, Youghal, 2006, (00:10:28:00 min.)

project with Hans-Dieter /Augustin Story, Vienna, 2006, (00:13:11:00 min.)

project with Jenny and Pele, Zurich, 2007, (00:10:41:00 min.)

project with Gabor, Budapest, 2013, (00:28:41:00 min.)

project with Mircia, Bucharest, (pending)

project with Dawid, Nantes, (pending)

postscript: project with Anna, Dobrodzień - Warsaw - Berlin, 2005, (00:06:51:01 min.)

 

projekt z Tadeuszem / project with Tadeusz: Warszawa / Warsaw, 2001

całkowity czas / total playing time: 00:09:57:15 min.

język oryginalny / original language: polski / Polish

podpisy / subtitles: angielskie / English

kamera/camera: Cezary Chojnowski

montaż/editing: Anna Konik and Ryszard Gajewski

 

projekt z Hermannem / project with Hermann: Berlin, 2002

całkowity czas / total playing time: 00:09:27:22 min.

język oryginalny / original language: niemiecki / German

podpisy / subtitles: angielskie, polskie / English, Polish

kamera/camera: Astrid Vogelpohl

montaż/editing: Anna Konik

 

projekt ze Swietłaną / project with Svetlana: Moskwa / Moscow, 2005

całkowity czas / total playing time: 00:14:42:08 min.

język oryginalny / original language: rosyjski / Russian

podpisy / subtitles: angielskie, polskie / English, Polish

kamera/camera: Cezary Chojnowski

montaż/editing: Cezary Chojnowski, Anna Konik

projekt otrzymał wsparcie / project supported by: CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa / CCA Ujazdowski Castle, Warsaw; NCCA, Moskwa / Moscow

projekt z XY/ project with XY: Cleveland, 2005

całkowity czas / total playing time: 00:13:21:00 min.

język oryginalny / original language: angielski / English

podpisy / subtitles: polskie / Polish

kamera/camera: Noel Maitland and Anna Konik

montaż/editing: Anna Konik

projekt otrzymał wsparcie / project supported by: Spaces Gallery, Cleveland

 

projekt z Gerardem / project with Gerard: Youghal, 2006

całkowity czas / total playing time: 00:10:28:00 min.

język oryginalny / original language: angielski / English

podpisy / subtitles: polskie/ Polish

kamera/camera: Cezary Chojnowski

montaż/editing: Anna Konik, Cezary Chojnowski

koordynacja / coordination: Donal Dilworth

projekt otrzymał wsparcie / project supported by: Cork Film Center, National Sculpture Factory Cork; CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa / CCA Ujazdowski Castle, Warsaw; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska) / Ministry of Culture and National Heritage (Poland)

 

projekt z Hansem-Dieterem /project with Hans-Dieter / Augustin story: Wiedeń / Vienna, 2006

całkowity czas / total playing time: 00:13:11:00 min.

język oryginalny / original language: niemiecki / German

podpisy / subtitles: polskie / Polish

kamera/camera: Cezary Chojnowski

montaż/editing: Anna Konik, Cezary Chojnowski

projekt otrzymał wsparcie / project supported by: Kulturkontakt, Wiedeń / Vienna; CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa / CCA Ujazdowski Castle, Warsaw.

 

projekt z Jenny i Pele / project with Jenny and Pele: Zurich, 2007

całkowity czas / total playing time: 00:10:41:00 min.

język oryginalny / original language: niemiecki / German

podpisy / subtitles: polskie / Polish

kamera/camera: Anna Konik

montaż/editing: Anna Konik

projekt otrzymał wsparcie / project supported by: Stiftung Landis & Gyr, Zug

projekt z Gaborem / project with Gabor: Budapest, 2013

całkowity czas / total playing time: 00:28:41:00 min.

język oryginalny / original language: wegierski/ Hungarian

podpisy / subtitles: polskie i angielskie/ Polish and English

kamera/camera: Cezary Chojnowski

montaż/editing: Anna Konik, Cezary Chojnowski

projekt otrzymał wsparcie / project supported by: Instytut Polski w Budapeszcie / Polish Institute in Budapest

 

projekt z Mircią / project with Mircia, Bukareszt / Bucharest, 2014 (w przygotowaniu /pending)

kamera/camera: Valentin Purza

projekt otrzymał wsparcie / project supported by: Stiftung Landis & Gyr, Zug; New Europe College/Institute for Advanced Study, Bucharest; Instytut Polski w Bukareszcie / Polish Institute in Bucharest

projekt z Dawidem / project with Dawid, Nantes, 2015 (w przygotowaniu / pending)

kamera/camera: Cezary Chojnowski

projekt otrzymał wsparcie / project supported by: Institut d’Etudes Avancées de Nantes; Instytut Polski w Paryżu / Polish Institute, Paris

postscriptum / projekt z Anną / project with Anna, Warsaw-Berlin-Dobrodzien, 2005

całkowity czas / total playing time: 00:06:51:01 min.

język oryginalny / original language: polski / Polish

podpisy / subtitles: angielskie / English

kamera/camera: Anna Konik, Cezary Chojnowski

montaż/editing:  Cezary Chojnowski

projekt otrzymał wsparcie / project supported by: CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa / CCA Ujazdowski Castle, Warsaw.

 

Przezroczystość / Transparency

4 filmy / kolor / dźwięk / 4 videos / colour / sound, 2004

całkowity czas / total playing time: 33min. (cztery historie / four stories, każda / each 8.15min.)

projekt z Miją / project with Mija (8.15min.) / Berlin

projekt z Tadeuszem / project with Tadeusz (8.15min.) / Warsaw

projekt z panem Brozy / project with Mr.Brozy (8.15min.) / Stuttgart

projekt z Doris Witchmann / project with Doris Wichmann (8.15min.) / Stuttgart

język oryginalny / original language: niemiecki i polski / German and Polish

podpisy / subtitles: angielskie i polskie / English and Polish

kamera/camera: Anna Konik

montaż/editing/animacja /animation: Anna Konik, Gunter Eisermann

współpraca i wsparcie techniczne / collaboration and technical support: Gunter Eisermann

projekt otrzymał wsparcie / project supported by: Akademie Schloss Solitude Stuttgart; Kunsthochschule Berlin Weissense; CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa / CCA Ujazdowski Castle, Warsaw.

 

Toys, 2000    

wideoinstalacja/2 kanałowe wideo /kolor/dźwięk/zsynchronizowane/ loop

dokumentacja działania w białej przestrzeni (11’)

dokumentacja dnia codziennego w ośrodku terapeutycznym (11’)

video installation / 2-channel video / colour / sound / synchronised / loop

documentation of activities in a white space (11’)

documentation of daily-life activities at a therapy centre (11’)

 

kamera/camera:  Jedrzej Niestroj

montaż/editing: Anna Konik, Jedrzej Niestroj, Ryszard Gajewski, Slawek Orman

dźwięk/sound: Czeslaw Kaluzny, Pawel Wlodarczyk