top of page

Transparency, video still

Transparency

 

2004 / video installation (variable) / 4-channel video / 8’30’’ / colour / sound / synchronised / loop / site architecture

 

The protagonists of Transparency are four lonely old people living in Berlin, Warsaw and Stuttgart. The subject matter of the videos is memory and a ‘time travel’ performed by people who now care mostly about their past and memories. Four persons who told their stories for the camera: Doris Wichmann, Mija, Tadeusz and Mr. Brozy. Here too the work’s point of departure was documentary footage which the artist used to build a dark passage of memory and oblivion, bringing her protagonists out of ‘transparency’. The video image of each of the protagonists has been doubled. We view them on screen accompanied by their mirror image, and both ‘incarnations’ carry out a dialogue montaged by the artist. Monologue turns into a peculiar dialogue, and the mirror image and variable pace of the projection cannot undermine the paralysing monotony of th discourse, the constant.

Przezroczystość

 

2004 / video instalacja (variable) / 4 kanałowe video / 8’30’’ / kolor / dźwięk / zsynchronizowane / loop / architektura miejsca

 

Bohaterami pracy Konik są postacie czworga samotnych starych ludzi poznanych w Berlinie, Warszawie i Stuttgarcie. Materią tych filmów jest pamięć i „podróż w czasie” odbywana przez osoby żyjące już głównie przeszłością i wspomnieniami. Przed

kamerą historię swojego życia opowiedzieli: Doris Wichmann, Mija, Tadeusz i pan Brozy. Tu także punktem wyjścia dla powstania pracy był materiał dokumentalny, z którego artystka zbudowała ciemny pasaż pamięci i zapomnienia. Wydobyła bohaterów z „przezroczystości”. Obraz wideo każdej z czterech opowiadających osób został podwojony. Każdego z nich oglądamy na ekranie w towarzystwie jego lustrzanego odbicia, a obydwa wcielenia tej samej osoby prowadzą ze sobą dialog

zmontowany z wypowiedzi zarejestrowanych przez artystkę. Monolog zamienia się w dziwaczny dialog, zwierciadlane odbicie, zróżnicowane tempo projekcji nie jest w stanie zakłócić obezwładniającej monotonii dyskursu, nieustannych powtórzeń.

Transparency

 

project with Mija (8.15min.) / Berlin
project with Tadeusz (8.15min.) / Warsaw
project with Mr.Brozy (8.15min.) / Stuttgart
project with Doris (8.15min.) / Stuttgart


camera: Anna Konik
editing/animation: Anna Konik, Gunter Eisermann
collaboration and technical support: Gunter Eisermann
project supported by: Akademie Schloss Solitude Stuttgart; Kunsthochschule Berlin Weissense;  CCA Ujazdowski Castle, Warsaw.

copyright. Anna Konik. 2000

 

FRAGMENT - Mija

Anna Konik_Transparency_video still DORIS WICHMANN
Anna Konik_Transparency_video still TADEUSZ
Anna Konik_Transparency_video still MIJA
Anna Konik _Transparency_ video still Pan BROZY
010AK©PaolaBernardelli_Void_Gallery
034AK©PaolaBernardelli_Void_Gallery
011AK©PaolaBernardelli_Void_Gallery
033AK©PaolaBernardelli_Void_Gallery
Transparency_035AK©PaolaBernardelli_Void_Gallery
012AK©PaolaBernardelli_Void_Gallery
Transparency, CCA, Warsaw - installation view1
Transparency, CCA, Warsaw - installation view2
Transparency, CCA, Warsaw - installation view3
Transparency, CCA, Warsaw - installation view5
Transparency, CCA, Warsaw - installation view6
Transparency_photo.KMB
Transparency_2 photo.KMB
Solitude_installation view
Solitude_installation view4
photo credits::
CCA Ujazdowski Castle Warsaw: Mariusz Michalski
Void Gallery Londonderry: PaolaBernardelli
Akademie Schloss Solitude: Anna Konik
video stills: Anna Konik
bottom of page