Transparency, video still

Transparency

 

2004 / video installation (variable) / 4-channel video / 8’30’’ / colour / sound / synchronised / loop / site architecture

 

The protagonists of Transparency are four lonely old people living in Berlin, Warsaw and Stuttgart. The subject matter of the videos is memory and a ‘time travel’ performed by people who now care mostly about their past and memories. Four persons who told their stories for the camera: Doris Wichmann, Mija, Tadeusz and Mr. Brozy. Here too the work’s point of departure was documentary footage which the artist used to build a dark passage of memory and oblivion, bringing her protagonists out of ‘transparency’. The video image of each of the protagonists has been doubled. We view them on screen accompanied by their mirror image, and both ‘incarnations’ carry out a dialogue montaged by the artist. Monologue turns into a peculiar dialogue, and the mirror image and variable pace of the projection cannot undermine the paralysing monotony of th discourse, the constant.

Przezroczystość

 

2004 / video instalacja (variable) / 4 kanałowe video / 8’30’’ / kolor / dźwięk / zsynchronizowane / loop / architektura miejsca

 

Bohaterami pracy Konik są postacie czworga samotnych starych ludzi poznanych w Berlinie, Warszawie i Stuttgarcie. Materią tych filmów jest pamięć i „podróż w czasie” odbywana przez osoby żyjące już głównie przeszłością i wspomnieniami. Przed

kamerą historię swojego życia opowiedzieli: Doris Wichmann, Mija, Tadeusz i pan Brozy. Tu także punktem wyjścia dla powstania pracy był materiał dokumentalny, z którego artystka zbudowała ciemny pasaż pamięci i zapomnienia. Wydobyła bohaterów z „przezroczystości”. Obraz wideo każdej z czterech opowiadających osób został podwojony. Każdego z nich oglądamy na ekranie w towarzystwie jego lustrzanego odbicia, a obydwa wcielenia tej samej osoby prowadzą ze sobą dialog

zmontowany z wypowiedzi zarejestrowanych przez artystkę. Monolog zamienia się w dziwaczny dialog, zwierciadlane odbicie, zróżnicowane tempo projekcji nie jest w stanie zakłócić obezwładniającej monotonii dyskursu, nieustannych powtórzeń.

Transparency

 

project with Mija (8.15min.) / Berlin
project with Tadeusz (8.15min.) / Warsaw
project with Mr.Brozy (8.15min.) / Stuttgart
project with Doris (8.15min.) / Stuttgart


camera: Anna Konik
editing/animation: Anna Konik, Gunter Eisermann
collaboration and technical support: Gunter Eisermann
project supported by: Akademie Schloss Solitude Stuttgart; Kunsthochschule Berlin Weissense;  CCA Ujazdowski Castle, Warsaw.

copyright. Anna Konik. 2000

 

FRAGMENT - Mija

photo credits::
CCA Ujazdowski Castle Warsaw: Mariusz Michalski
Void Gallery Londonderry: PaolaBernardelli
Akademie Schloss Solitude: Anna Konik
video stills: Anna Konik

Intellectual Property / All rights reserved. Anna Konik. 2019