top of page
101432 -©.AK.jpg

Silence Heard Loud

71 min. 2022

https://www.polishdocs.pl/en/films/2377/

                              ---------------------------------------

Silence Heard Loud is an art documentary which constitutes the second panel of Anna Konik’s refugee triptych.

She met her interviewees during an art workshop called ‘Eight Days a Week‘ which she conducted in the frame of Compass Project at Birkbeck, University of London in 2018-2020.

Angela, Janahan, Merwa, Michael, Mohamed, Nirmala and Selamawit had gone through a painful ordeal, fleeing from war, persecution, ethnic cleansing, violence or gender discrimination. They left their homes in Ghana, Sri Lanka, Nigeria, Ethiopia, Saudi Arabia and Sierra Leone, and set off in search of normal life in UK. Despite their traumatic experiences, they are determined to leave the past behind and fight for a better tomorrow.

It seems that they have achieved their goals and may now start a new life in Europe. Unfortunately, their problems haven’t ended up. They still have to cope with alienation, racism, loneliness, endless asylum procedures with no permission to work in the meantime, uncertainty about the future, and longing for family and home. So they are faced with self-doubt and begin to question the meaning of life. No one can tell what the future holds for them.

For several years we have been witness to huge waves of refugees fleeing from Africa, Afghanistan, Syria, and many others, to the European Union or America. These individuals carry heart-breaking stories, but for us they remain nameless and inarticulate. What we know about them is usually limited to disturbing statistics: how many refugees have crossed the sea, how many have drowned, how many have been detained or sent back home.

In her film, Anna Konik shows real people who have names, feelings, dreams and ambitions. She believes that this perspective will make us more sensitive to the realities of contemporary migration.

PS.

The good news is that two people were granted permanent residence in the UK after the film was finished.

FILM CREDITS

FLYER

Najgłośniej słychać milczenie

71 min. 2022

https://www.polishdocs.pl/pl/filmy/2377/.

                                ---------------------------------------

 

Najgłośniej słychać milczenie - to artystyczny dokument, który stanowi drugą część tryptyku uchodźczego Anny Konik.

Swoich bohaterów poznała podczas warsztatów artystycznych ‘Eight Days a Week‘, które prowadziła w ramach Compass Project w Birkbeck, University of London w 2018 – 2020.

Angela, Janahan, Merwa, Michael, Mohamed, Nirmala and Selamawit przeszli trudną i bolesną drogę. Uciekli ze swoich krajów przed  wojną, prześladowaniami, czystkami  etnicznymi, przemocą czy z powodu dyskryminacji płciowej. W poszukiwaniu normalnego życia opuścili domy w Ghanie, Sri Lance, Nigerii, Etiopii, Arabii Saudyjskiej i Sierra Leone. Mimo że już wiele przeżyli, są  zdeterminowani, by zostawić przeszłość za sobą i walczyć o lepsze jutro w Wielkiej Brytanii.

Wydaje się, że osiągnęli cel i mogą rozpocząć nowe życie w Europie. Niestety ich problemy nie skończyły się. Wciąż muszą mierzyć się z alienacją, rasizmem, samotnością, niepewnością jutra, a przede wszystkim długoletnim oczekiwaniem na azyl bez możliwości pracy.  

W tej sytuacji pojawiają się zwątpienie i pytania o sens życia. Ze wszystkimi wątpliwościami bohaterowie filmu zostają sami. Co będzie dalej – nie wie nikt.

Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami ogromnych fal uchodźców uciekających z Afryki, Afganistanu i Syrii do krajów  Unii Europejskiej lub Ameryki PóŁnocnej. Chociaż każdy niesie ze sobą jakąś  tragiczną historię, dla nas są anonimowi I bezimienni. Wszystko, co o nich wiemy, sprowadza się do suchych statystyk – ilu przepłynęło morze, ilu utonęło, ilu zatrzymano lub odesłano do domu. 

Anna Konik w swoim filmie pokazuje prawdziwych ludzi, którzy mają imiona, uczucia, marzenia i ambicje. Wierzy, że taka perspektywa uczyni nas bardziej wrażliwymi na realia współczesnej migracji.

PS.

Dobra wiadomość jest taka, że już po zakończeniu filmu, dwie osoby otrzymały pozwolenie na pobyt stały w UK.

 

FILM CREDITS

FLYER

Silence Heard Loud - book.jpg

Anna Konik Foreword 7—10
From the film 11—25
The language to express these things
and extracts from academic work:
Selamawit Berhe
Michael Darko
Mohamed Alie Jalloh
Nirmala Kahingalage
Angela Obi
Janahan Sivanathan
Merwa Zen
with Leslie Topp 27—41
Stewart Motha Open Walls Like a Silence Heard 43—49
Łukasz Kropiowski Let Them Become Part of My Experience 51—58
Film stills 59—85
Drawings of Disasters 87—113
Acknowledgements 115—116
Leslie Topp
A Brief History of the Compass Project 117
Film technical data 118
Artist’s biography 119
Imprint 120

The book was published with the financial support of / Książka została wydana przy wsparciu finansowym:

Bokhjälpen (Book Aid) http://www.bokhjalpen.se

Goethe-Institut Warsaw
Open Society Foundations Education Program

bottom of page