top of page
Anna Konik_Play back (of Irene), Atlas Sztuki

Play Back (of Irène) installation view, Atlas Sztuki Lodz; photo.D.Szwemberg

Play Back (of Irène)

2009-2011 / video installation presented on Hantarex monitors / 15-channel video 2’58’’ – 1 channel divided into 8 channels / colour / sound / synchronised / loop / site architecture

Eight videos constitute a fragmentary narrative, complemented by the deconstruction of one of them presented on another eight monitors. One of them shows a sound video form of the story of Irène, the work’s protagonist, who survived a terrible climbing accident. This shattered and reassembled story/destruct, told from the beginning and backwards, thus distorting narrative linearity, deconstructs what remained in memory at a critical moment. The installation’s rhythm is determined by the colours of a broken rainbow appearing on the screens. The projection is rhythmised by sequences of colour reappearing every 2 minutes and 58 seconds. The other images are black-and-white, often turned upside down, speeded up or slowed down. The monitor blocks suspended freely in space at 1.65 metre height (Irène’s eye level), the sounds and colours reappearing at set intervals, together build a performative and affective space.

Play back (of Irène)

 

2009-2011 / wideoinstalacja prezentowana na monitorach Hantarex /15 - kanałowe wideo 2`58``/1 kanał podzielony na 8 kanałów/ kolor / dźwięk / zsynchronizowane/ loop / architektura miejsca

 

Osiem filmów współtworzy fragmentaryczną opowieść, której dopełnieniem jest dekonstrukcja jednego z filmów, wyświetlana na kolejnych ośmiu monitorach. Jeden z nich pokazuje dźwiękową wideoformę opowieści Irène, bohaterki pracy, która otarła się o śmierć podczas wypadku w górach. Opracowana została ona na bazie autentycznego przekazu przez amerykańskiego poetę Dona Bergera i Annę Konik. To roztrzaskana i poskładana na nowo historia / destrukt, deklamowana od początku i od końca, przez co zatraca się linearność myśli, dekonstruuje to, co pozostało w pamięci w momencie krytycznym. Rytm instalacji wyznaczają pojawiające się na monitorach kolory rozbitej tęczy. Projekcja jest zrytmizowana powtarzającymi się co 2’58’’sekwencjami kolorów. Pozostałe obrazy wideo są czarno-białe, często odwrócone do góry nogami, zwolnione bądź przyspieszone. Bryły monitorów zawieszone swobodnie w przestrzeni na wysokości 1,65 (linia horyzontu wzroku Irène), dźwięki i kolory pojawiające się w określonych interwałach konstruują performatywną i afektywną przestrzeń.

Play back (of Irène)

 

camera-editing: Anna Konik
sound: Anna Konik
sound postproduction: Kamil Sajewicz
text: Donald Berger and Anna Konik
audio record: Dunja Arnaszus

Project supported by: ZiF Center for Interdisciplinary Research, University Bielefeld; Stiftung Landis & Gyr, Zug, Switzerland.

copyright.Anna Konik.2007 / 2011

FRAGMENTS

Play back_film-historia_14
Play back_film-historia_12
Play back_film-historia_13
Play back_film-historia_15
Play back_film-historia_10
Play back_film-historia_16
Play back_film-historia_17
Play back_film-historia_18
Play back_Irène_3
Play back_Irène_2
Play back_Irène_6
Play back_Irène_7
Play back_fiolet do slow_1
Play back_fiolet do slow_2
Play back_fiolet do slow_4
Play back_lina_1
Play back_lina_7
Play back_lina_8
Play back_lina_9
Play back_marsz_1
Play back_marsz_3
Play back_marsz_4
Play back_marsz_6
Play back_marsz_8
Play back_marsz_9
Play back_woda_1
Play back_woda_3
Play back_woda_4
Play back_woda_7
Play back_woda_9
Play back_woda_10
Play back_film-historia_7
Play back_film-historia_8
Play back_film-historia_6
Play back_film-historia_3
Play back_film-historia_5
Play back_film-historia_4
Play back_film-historia_2
Play back_film-historia_1
Play back_Elmar_3
Play back_Elmar_5
Play back_Elmar_6
Play back_czapka_5
Play back_czapka_7
Strach_i_Zauroczenie_(Play_back_(of_Irène))_Atlas_Sztuki_Lodz_1_foto._Dominik_Szwemberg
Strach_i_Zauroczenie_(Play_back_(of_Irène))_Atlas_Sztuki_Lodz_2_foto._Dominik_Szwemberg
Strach i Zauroczenie_Anna Konik_Atlas Sztuki, Lodz 17.06.11_3
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 35_video still_JNiestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 27_video still_JNiestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 1_video still_J.Niestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 22_video still_JNiestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 29_video still_JNiestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 24_video still_JNiestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 31_video still_JNiestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 34_video still_JNiestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 8_video still_J.Niestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 15_video still_JNiestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 14_video still_JNiestroj
Play back (of Irene)_Atlas Sztuki 6_video still_J.Niestroj
Play back (of Irene)_CCA Ujazdowski Catle_p.BGorka
Play back (of Irene)_CCA Ujazdowski Catle_p.BGorka_2
Play back (of Irene)_CCA Ujazdowski Catle_p.BGorka_3
Play back (of Irene)_CCA Ujazdowski Catle_p.BGorka_4
photo credits::
CCA Ujazdowski Castle Warsaw: Bartek Gorka
Atlas Sztuki: Lodz:: Dominik Szwemberg, Jedrzej Niestroj, Anna Konik
bottom of page