Play Back (of Irène) installation view, Atlas Sztuki Lodz; photo.D.Szwemberg

Play Back (of Irène)

2009-2011 / video installation presented on Hantarex monitors / 15-channel video 2’58’’ – 1 channel divided into 8 channels / colour / sound / synchronised / loop / site architecture

Eight videos constitute a fragmentary narrative, complemented by the deconstruction of one of them presented on another eight monitors. One of them shows a sound video form of the story of Irène, the work’s protagonist, who survived a terrible climbing accident. This shattered and reassembled story/destruct, told from the beginning and backwards, thus distorting narrative linearity, deconstructs what remained in memory at a critical moment. The installation’s rhythm is determined by the colours of a broken rainbow appearing on the screens. The projection is rhythmised by sequences of colour reappearing every 2 minutes and 58 seconds. The other images are black-and-white, often turned upside down, speeded up or slowed down. The monitor blocks suspended freely in space at 1.65 metre height (Irène’s eye level), the sounds and colours reappearing at set intervals, together build a performative and affective space.

Play back (of Irène)

 

2009-2011 / wideoinstalacja prezentowana na monitorach Hantarex /15 - kanałowe wideo 2`58``/1 kanał podzielony na 8 kanałów/ kolor / dźwięk / zsynchronizowane/ loop / architektura miejsca

 

Osiem filmów współtworzy fragmentaryczną opowieść, której dopełnieniem jest dekonstrukcja jednego z filmów, wyświetlana na kolejnych ośmiu monitorach. Jeden z nich pokazuje dźwiękową wideoformę opowieści Irène, bohaterki pracy, która otarła się o śmierć podczas wypadku w górach. Opracowana została ona na bazie autentycznego przekazu przez amerykańskiego poetę Dona Bergera i Annę Konik. To roztrzaskana i poskładana na nowo historia / destrukt, deklamowana od początku i od końca, przez co zatraca się linearność myśli, dekonstruuje to, co pozostało w pamięci w momencie krytycznym. Rytm instalacji wyznaczają pojawiające się na monitorach kolory rozbitej tęczy. Projekcja jest zrytmizowana powtarzającymi się co 2’58’’sekwencjami kolorów. Pozostałe obrazy wideo są czarno-białe, często odwrócone do góry nogami, zwolnione bądź przyspieszone. Bryły monitorów zawieszone swobodnie w przestrzeni na wysokości 1,65 (linia horyzontu wzroku Irène), dźwięki i kolory pojawiające się w określonych interwałach konstruują performatywną i afektywną przestrzeń.

Play back (of Irène)

 

camera-editing: Anna Konik
sound: Anna Konik
sound postproduction: Kamil Sajewicz
text: Donald Berger and Anna Konik
audio record: Dunja Arnaszus

Project supported by: ZiF Center for Interdisciplinary Research, University Bielefeld; Stiftung Landis & Gyr, Zug, Switzerland.

copyright.Anna Konik.2007 / 2011

FRAGMENTS

photo credits::
CCA Ujazdowski Castle Warsaw: Bartek Gorka
Atlas Sztuki: Lodz:: Dominik Szwemberg, Jedrzej Niestroj, Anna Konik

Intellectual Property / All rights reserved. Anna Konik. 2019