top of page

MY HAIR

1998, photographic collage, 143 x 143 x 2 cm

 

The work consists of a central part, showing natural, dark brown bands of artist’s cut hair and a wide border comprised of the artist’s portraits in various configurations after the act of cutting her hair: without it and surrounded by compositions of black bands. The ritual of cutting one’s hair has many connotations, but it always denotes a moment of transformation.

MOJE WLOSY

1998, kolaż fotograficzny,

143 x 143 x 2 cm

 

Praca składa się z części centralnej, ukazującej  naturalne, brązowe pasma ściętych włosów artystki, oraz zewnętrznej części, szerokiej ramy/ bordiury, na którą składa się wiele przedstawień portretowych artystki w różnorodnych konfiguracjach po akcie ścięcia włosów: bez nich oraz w otoczeniu kompozycji z czarnych pasm. Rytuał ścięcia włosów ma wiele konotacji kulturowych, wiąże się jednak zawsze z momentem przemiany.

bottom of page