top of page

MY OWN ROOM II

MOJ WLASNY POKOJ II

2015, photograph, 150 x 300 cm

The photograph alludes directly to a student-era work by Konik, made at the Warsaw Academy of Fine Arts in 1997, and is a conscious reference to In the Same City, Under the Same Sky, the video series that opens the show, notably to the way the women ‘actors’ speaking on behalf of the immigrants and refugees are shown in interiors. A provocative newspaper headline, What Do We Care About Refugees?, appears in the foreground. The work constitutes the exhibition’s spatial concept, connecting its end with its beginning.

2015, fotografia, 150 x 300 cm

 

Fotografia bezpośrednio  nawiązuje do młodzieńczej pracy Anny Konik, wykonanej  na Akademii Sztuk Pięknych w 1997 roku, oraz stanowi świadome odniesienie do cyklu wideo otwierającego wystawę, W tym samym mieście, pod tym samym niebem..., przede wszystkim sposobu przedstawienia we wnętrzu kobiet udzielających głosu imigrantkom i uchodźczyniom. Na pierwszym planie pojawia się prowokacyjny tytuł z prasy: Co nas obchodzą uchodźcy?  Praca ta konstytuuje przestrzenną koncepcję wystawy, łącząc jej koniec z początkiem.

photo/zdjecie. AK-KMB

bottom of page