top of page

WINDOW I

Window / I, 2003

Berlin, DV Pal, 16x9, 22’11’’, loop

The window shows a couple playing chess. Alluding to themes important for the artist, such as intimacy, emotions or closeness, the video also signals new semantic fields of later projects.

 

OKNO I

Okno II, 2003

WIKO - Berlin, (DV Pal, 16x9, 22’11’’, loop)

 

Okno przedstawia parę grającą w szachy. Wideo naprowadza na ważne dla artystki tematy intymności, uczuć i bliskości, a jednocześnie sygnalizuje nowe pola znaczeń późniejszych projektów.

FRAGMENT

bottom of page