top of page

TransWspólnoty: Wektory Przemian.

Kuratorzy wystawy: Ryszard W. Kluszczyński, Ada Florentyna Pawlak

TransWspólnoty: Wektory Przemian.

Kuratorzy wystawy:  Ryszard W. Kluszczyński, Ada Florentyna Pawlak

Wystawa stanowi epilog 21. Fotofestiwalu 2022 w Łodzi.

Wystawa podejmuje zagadnienia związane ze współczesnymi przeobrażeniami koncepcji wspólnotowości, do których coraz częściej odnoszą się artyści. Giorgio Agamben, rozważając niegdyś te kwestie, proklamował nadejście wspólnoty, dla której każdy uczestnik będzie przykładem. Wobec postępującej hybrydyzacji prowadzącej do wewnętrznej złożoności i różnorodności, wobec braku wspólnych właściwości, wokół których skupiały się niegdyś wspólnoty, wyłania się konieczność położenia szczególnego nacisku na więzi łączące członków nowej zbiorowości. (...)

Artyści i projekty:
Xavery Deskur – Jesteś tu?
Radek Husak – Mnogie ciało (Plural Body)
Cecylia Malik – Wezbranie
Martyna Miller – Sexinsitu
Anna Konik – Najgłośniej słychać milczenie (Silence Heard Loud)
Zygmunt Rytka – Kolekcja prywatna / Some Meetings
Piotr Trojanowski – Zen dla wszystkich
Zuzanna Wołejko – Holobiont
Piotr Wyrzykowski – Runner 2.1

bottom of page