top of page

DOC LAB POLAND 2021 Go! / SILENCE HEARD LOUD - NAJGŁOŚNIEJ SŁYCHAĆ MILCZENIE

reż. i prod / dir. and prod. Anna Konik

DOC LAB POLAND 2021 Go! / SILENCE HEARD LOUD - NAJGŁOŚNIEJ SŁYCHAĆ MILCZENIE

Film by Anna Konik (in the final stage of postproduction)

Londyn 2020r. To tu przecinają się drogi siedmiorga osób oczekujących na azyl. Ich opowieści odsłaniają przed nami dramat człowieka, który rozpaczliwie walczy o prawo do wolności i godności.

London 2020 – here the paths of seven asylum seekers cross. Their stories reveal the plight of all those fighting a desperate battle for freedom and dignity.

In partnership with students and alumni of the Compass Project Birkbeck University of London & Leslie Topp Chair of the Compass Project Steering Committee and Adam Mickiewicz Institute.

bottom of page