top of page

In the Middle of the Way, work in progress, 2001/2015 - ... video stills

In the Middle of the Way

 

2001-2015 / video installation in process / 11 films / colour / sound / loop

 

project with Tadeusz, Warsaw, 2001 (00:09:57:15 min.)

project with Hermann, Berlin, 2002 (00:09:27:22 min.)

project with Svetlana, Moscow, 2005 (00:14:42:08 min.)

project with XY, Cleveland, 2005 (00:13:21:00 min.)

project with Gerald, Youghal, 2006 (00:10:28:00 min.)

project z Hans-Dieter / Augustin Story, Vienna, 2006 (00:13:11:00 min.)

project with Jenny and Pele, Zurich, 2007 (00:10:41:00 min.)

project with Gabor, Budapest, 2013 (00: 28:01:00 min.)

project with Mircia, Bucharest (pending)

project with David, Nantes (pending)

postscript: project with Anna, Dobrodzień — Warsaw — Berlin, 2005 (00:06:51:01 min.)

 

The project currently consists of 11 semi-documentary videos. In ten of them the artist hears out homeless persons she has encountered during her artistic peregrinations. She accompanied them in their urban wanderings, listening to stories about their life, passions and problems. The protagonist of the last video is Konik herself, a nomadic artist, constantly on the road and thus experiencing a peculiar form of homelessness or uprootedness. The works comprising the project are subjective documentaries, where the camera follows a ‘guide’ to whom narration is effectively entrusted. They are presented as simultaneous projections, and the nomadic itinerancies through Warsaw, Berlin, Moscow, Cleveland, Youghal, Vienna, Zurich, Bucharest, Nantes and Dobrodzień seem endless. Each story is an extension of the preceding one, and each successive place complements the following one.

In the Middle of the Way

 

2001-2015 / video instalacja w procesie / 11 filmów/ kolor / dźwięk / loop

 

projekt z Tadeuszem, Warszawa, 2001 (00:09:57:15 min.)

projekt z Hermann, Berlin, 2002 (00:09:27:22 min.)

projekt z Svetlana, Moskwa, 2005 (00:14:42:08 min.)

projekt z ....: Cleveland 2005 (00:13:21:00 min)

projekt z Geraldem, Youghal, 2006 (00:10:28:00 min.)

projekt z Hansem-Dieterem / Augustin Story, Wiedeń 2006 (00:13:11:00min.)

projekt z Jenny i Pele, Zurich, 2007 (00:10:41:00 min)

projekt z Gaborem, Budapeszt, 2013 (00:28:01:00 min)

projekt z Mircia, Bukareszt (w przygotowaniu)

projekt z Davidem, Nantes (w przygotowaniu)

postscript — projekt z Anna, Dobrodzień — Warszawa — Berlin 2005 (00:06:51:01 min.)

 

Projekt ten składa się w obecnej chwili z 11 paradokumentów. W dziesięciu z nich artystka oddała glos ludziom bezdomnym, kloszardom napotkanym w trakcie podroży artystycznych po świecie. Towarzyszyła im w wędrówkach po miastach, w których żyją, słuchała opowieści o ich życiu, pasjach i problemach. Bohaterką ostatniego filmu, zatytułowanego „postscriptum”, jest sama Anna Konik, artystka nomadyczna, nieustannie podróżująca i przez to doświadczająca specyficznej formy bezdomności czy wykorzenienia. Realizacje składające się na projekt mieszczą się w konwencji subiektywnego dokumentu, w którym kamera podąża za „przewodnikiem”, a artystka oddaje narrację w jego ręce. Prace z tego cyklu prezentowane są w galerii w formie symultanicznie odbywających się projekcji, a nomadyczne wędrówki przez Warszawę, Berlin, Moskwę, Cleveland, Youghal, Wiedeń, Zurich, Bukareszt, Nantes i Dobrodzień zdają się nie mieć końca. Każda z historii jest przedłużeniem wcześniejszej, a każde miejsce dopełnia następne.

In the Middle of the Way

project with Svetlana: Moscow, 2005
total playing time: 00:14:42:08 min.
camera: Cezary Chojnowski
editing: Cezary Chojnowski, Anna Konik

Project supported by: CCA Ujazdowski Castle, Warsaw; NCCA, Moskwa / Moscow

 

copyright.Anna Konik.2000/2005

FRAGMENT

Tadeusz_10
Tadeusz_13
Tadeusz_15
Herman_2
Herman_9
Herman_16
Svetlana_10
Svetlana_25
Svetlana_45
Juba_10
Juba_11
Juba_7
Hans-Dieter_11
Hans-Dieter_13
Hans-Dieter_4
Gerald_1
Gerald_35
Gerald_18
Jenny&Pele_10
Jenny&Pele_17
Jenny&Pele_1
In the Middle of the Way_Gabor_video still_1
In the Middle of the Way_Gabor_video still_3
In the Middle of the Way_Gabor-Pati and me_Budapest
Mirca_Bukareszt_2
Mirca_Bukareszt_19
Mirca_Bukareszt_27
David_Nantes_6
David_Nantes_32
David_Nantes_15
Anna_7
Anna_31
Anna_37
In the Middle of the Way_project with Jenny&Pele_Galeria Appendix2
group exhibition USE_Crawford Gallery, Cork _ In the Middle of the Way_2
group exhibition USE_Crawford Gallery, Cork _ In the Middle of the Way_3
group exhibition USE_Crawford Gallery, Cork _ In the Middle of the Way_1
group exhibition USE_Crawford Gallery, Cork _ In the Middle of the Way_4
In the Middle of the Way_installation view, Kuenstlerhaus Vienna3
In the Middle of the Way_installation view, Kuenstlerhaus Vienna2
In the Middle of the Way_installation view, Kuenstlerhaus Vienna1
Anna Konik_In the Middle of the Way-work in progress 2001I2007 - USE Lodz._photo 2 P.Struglinska&K.T
Anna Konik_In the Middle of the Way-work in progress 2001I2007 - USE Lodz._photo 4 P.Struglinska&K.T
Anna Konik_In the Middle of the Way-work in progress 2001I2007 - USE Lodz._photo 1 P.Struglinska&K.T
Anna Konik_In the Middle of the Way-work in progress 2001I2007 - USE Lodz._photo 3 P.Struglinska&K.T
In the Middle of the Way_installation view, Kuenstlerhaus Vienna4
In the Middle...(c)DeDuplas-1410
In the Middle...(c)DeDuplas-1299
In the Middle...(c)DeDuplas-1418
photo credits::
USE Lodz: Struglinska&K.Turkowska
Crawford Gallery: Anna Konik
Appendix Gallery: Anna Konik
USE Brussels: DeDuplas
bottom of page