ARTIST in RESIDENCY - POLIN Museum of the History of Polish Jews

November 13, 2016

The artist wants to make an attempt at recording the history and experiences of a community living in Dobrodzień, a town in the south of Poland which is inhabited by displaced person from Poland's historic Eastern Borderlands and the German minority, among others. She is both interested in traces of the town's former Jewish community and the contemporary, often derelict and decaying landscape of the place that serves as a testimony of the geopolitical and transformational changes in Poland.

 

Artystka chce podjąć próbę zapisania historii i doświadczeń społeczności zamieszkującej Dobrodzień – miasteczko na południu Polsku – zasiedlone m.in. przez przesiedleńców z Kresów Wschodnich oraz mniejszość niemiecką. Interesują ją zarówno ślady po niegdysiejszej społeczności żydowskiej miasteczka, jak i współczesny, często opuszczony i niszczejący krajobraz miejsca, stanowiący świadectwo przemian geopolitycznych i transformacyjnych w Polsce.

ARTYKUL: Lena Wicherkiewicz PRZESTRZENIE EMPATII O twórczości ANNY KONIK

October 31, 2016

Żyje w podróży. Większość swojego artystycznego życia spędza realizując projekty podczas rezydencji artystycznych w różnych miejscach w Europie, prowadząc wykłady jako wizytujący profesor. Podobnie jak oswaja nowe miejsca i buduje relacje z poznawanymi osobami, tak samo w swoich pracach kształtuje i rozszerza możliwości wyrazowe medium wideo, by przedstawić świat Innego. Szczególnie pojemna, otwarta i odpowiadająca problematyce jest forma wideoinstalacji. Doświadczenie przestrzeni, ale przestrzeni wypełnionej obecnością człowieka, który ją określa, jest też drugim kluczowym zagadnieniem jej sztuki. Anna Konik.

DISCUSSION - In the same city, under the same sky... IAS Nantes

October 03, 2016

Tuesday 4th October at 6pm at the Simon Weil amphitheater. Discussion with Anna Konik, video artist, about her project "In the same city, under the same sky..." Anna Konik, video artist and 2014-2015 Fellow at the IAS-Nantes,is coming back to present the most recent part of her project "In the same city,

EXHIBITION: In the same city, under the same sky... (solo exhibition)

July 31, 2016

In the same city, under the same sky: so the title of a video installation by artist Anna Konik, devoted to the situation of female migrants in various European countries. Her work has already been exhibited in a number of museums for contemporary art, and also in the Swedish parliament. It will be Anna Konik's contribution to the second phase of the Intercontinental Academia on Human Dignity, organised by ZiF in cooperation with the Israel Institute for Advanced Studies (IIAS/Jerusalem). The first phase took place in Jerusalem in March bringing together 19 postdoctoral scholars from a variety of countries and disciplines under the academic guidance of Ulrike Davy (Bielefeld) and Michal Linial (Jerusalem).

In the same city, under the same sky... MNAC Central, Palace of the Parliament (solo exhibition)

November 25, 2015

“In the Same City, under the Same Sky... response to the reluctance shown towards immigrants and the tragedies that befall them on their way to Europe. These testimonies of immigrant women from Afghanistan, Syria, Iraq, Burma, Palestine, Turkey, Kurdistan, Congo, Romania, Chechnya, Ingushetia, Somalia, Nigeria, Cameroon, Ecuador, and Roma communities, form an authentic record of their plight. The first part was recorded in the Swedish capital, Stockholm, in 2011; the second in Białystok, near the eastern border of Poland in 2012; the third in Romania, mainly Bucharest, in 2013; the fourth part, recorded in Istanbul, started in parallel with part three and was completed in 2014, and the most recent one was created in Nantes in 2014 and 2015. I made my final recording on 25 May 2015 in Nantes.

Grain of Sand in the Pupil of the Eye. Video works 2000-2015 (solo exhibition)

December 03, 2015

The exhibition of Anna Konik at the CCA Ujazdowski Castle is the first to present the work of the artist on such a large scale in Poland. It summarizes an important stage in her artistic practice, above all with video, as well as the pedagogical and scientific experience she gained during residencies and through working with students in Germany. In her work, the artist combines the aesthetics of new technologies with the spatial form of an installation, in which the dynamic presence of the viewer gives the works a transformational dimension and personalizes its reception.

Four video installations by Anna Konik will be shown in the exhibition: In the same city, under the same sky... (for the first time, in its full version of 35 films), Villa of the Enchanted, Play Back (of Irene), as well as Our Lady’s Forever. Other works, such as Toys and Transparency will find their representation in the form of spatial models, sculptural props, and documentation. The context for these projects includes never before seen video footage, which complete and complement them, serving as stage directions, but also the student works of Anna Konik, her drawings and photographs.

Wystawa Anny Konik w CSW Zamek Ujazdowski to pierwsza tak duża prezentacja dorobku artystki w Polsce.  Stanowi podsumowanie ważnego etapu jej praktyk artystycznych, przede wszystkim wideo, a także doświadczeń pedagogicznych i naukowych zdobytych podczas pobytów rezydencyjnych i pracy ze studentami w Niemczech. Artystka łączy w swoich pracach estetykę nowych technologii z przestrzenną formą instalacji, w której dynamiczna obecność widza nadaje dziełom wymiar transformacyjny i personalizuje odbiór.

Na wystawie prezentowane są cztery wideoinstalacje: W tym samym mieście pod tym samym niebem... (po raz pierwszy w pełnej wersji 35 filmów), Willa zauroczonych, Play back (of Irenè) oraz Our Lady’s Forever. Pozostałe prace – Toys i Transparency – znajdują reprezentację w formie modeli przestrzennych, rzeźbiarskich rekwizytów i dokumentacji. Kontekstem dla wymienionych realizacji są niepokazywane wcześniej materiały wideo, które je dopełniają i dopowiadają, pełniąc rolę didaskaliów oraz studenckie prace Anny Konik, jej rysunki i fotografie.

Please reload

Publications:
 

Solo catalogue:

Grain of Sand in the Pupil of the Eye. Video works 2000-2015  (ENG & PL version)

http://csw.art.pl/index.php?action=publikacje&id=185&lang=eng

In the same city, under the same sky…

http://csw.art.pl/index.php?action=publikacje&id=180&lang=eng     (ENG version)

http://csw.art.pl/index.php?action=publikacje&id=180&lang=           (PL version)

Intellectual Property / All rights reserved. Anna Konik. 2019